Отчет театра "Пиано" по проекту "Мост в тишину" за 2014 год